DABEX sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Pożyczkowego SILESIA’2020 prowadzonego przez Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach w formie pożyczki na budowę nowej hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną położonej w Zawierciu przy ul. Technologicznej.
Celem pożyczki/projektu jest budowa nowej hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Technologicznej (na terenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego) i jej przeznaczenie na oddział/siedzibę przedsiębiorstwa, co pozwoli rozszerzyć podstawową działalność przedsiębiorstwa (handel hurtowy art. żywnościowymi) w zakresie asortymentowym jak i geograficznym – na nowe – również zagraniczne rynki zbytu.
Wartość nominalna pomocy: 2 000 000,00 PLN
Wartość pomocy brutto (pomoc publiczna): 344 681,65 PLN
Forma pomocy: pożyczka preferencyjna
© SolEx B2B